Palvelut

Tutkimus, koulutus, konsultointi, valmennus, puheet

Tarjoan palveluita yksilöiden ja organisaatioiden johtamisen kehittämiseen. Työkalut ja ajattelumallit ammennan kansainvälisten huippujohtajien ja -urheilijoiden valmennuksesta, vahvasta tutkimustaustasta sekä käytännönläheisesti omakohtaisesta kokemuksesta. 

Toteutan arviointeja ja selvityksiä, toimin kouluttajana, valmentajana ja neuvonantajana ja olen käytettävissä laajempiin kehittämisprojekteihin ja -kumppanuuksiin. Voit tilata minulta myös johtamisen sisältöjä ja kehittää itseäsi verkkokursseilla. Palvelujen teemat liittyvät yleensä seuraaviin: liiketoiminnan kehittäminen, johtaminen ja itsensä johtaminen, esimiesviestintä ja vuorovaikutus, hyvinvointi ja työhyvinvointi.

Asiakkaisiini lukeutuu johtajia, esimiehiä ja asiantuntijoita, erikokoisia yrityksiä sekä julkissektorin toimijoita. Olen sparrannut startuppeja, kouluttanut Suomen suurimmissa yrityksissä, valmentanut pörssiyritysten johtoryhmätason ihmisiä, puhunut tuhansille Suomessa ja maailmalla, toiminut lukuisissa hallituksissa ja tehnyt selvityksiä mm. ministeriöille.

 

Arvioinnit ja selvitykset

Toteutan yrityksille, julkishallinnolle ja kolmannelle sektorille arviointeja, selvityksiä, kyselyjä ja kartoituksia päätöksenteon tueksi vankalla kokemuksella ja räätälöidysti.

Lue lisää

Koulutus

Viidentoista vuoden aikana olen kouluttanut johtamisen ajankohtaisista teemoista, myös Suomen suurimmissa yrityksissä, yliopistoissa ja kansainvälisesti.

Lue lisää

Valmennus

Tarjoan tulosorientoitunutta yksilö- ja ryhmävalmennusta, jossa hyödynnän maailmanluokan yritysjohtajien ja urheilijoiden sparrauksessa käytettyjä menetelmiä.

Lue lisää

Kumppanuus

Kumppanina olen mukana viemässä asioita eteenpäin säännöllisesti, aktiivisesti ja pitkäjänteisesti. Kehittämiskumppanuus mahdollistaa yhdessäkehittämisen joustavasti ja kustannustehokkaasti.

Lue lisää

Puheet

Puheissa käsittelen ajankohtaisia johtamisen teemoja, hyvinvointia ja työhyvinvointia, vaikuttavaa esimiesviestintää ja vuorovaikutusta sekä menestyvän johtajan metataitoja ja mielenmaisemaa.

Lue lisää

Sisällöt

Kaipaatko uutta, inspiroivaa ja asiantuntevaa sisältöä johtamisesta tai hyvinvoinnista asiakkaille, muille sidosryhmille tai henkilöstölle esimerkiksi asiakaslehteen, blogiin, intraan tai muihin kanaviin?

Lue lisää