Arvioinnit ja selvitykset

"Laadukkaan päätöksenteon ja viisaiden valintojen takana on tarkka tilannekuva"

Toteutan yrityksille, julkishallinnolle ja kolmannelle sektorille arviointeja, selvityksiä, kyselyjä ja kartoituksia päätöksenteon tueksi kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, vankalla kokemuksella ja räätälöidysti. Arvioinnit rakennan mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti ja kustannustehokkaasti.

 

Yksittäisillä arvioinneilla ja selvityksillä selvitetään yleensä nykytila ja kehittämistarpeet. Ne voivat sisältää sekä kyselyjä että haastatteluja ja pureutua johonkin osa-alueeseen, kuten:

  • Työhyvinvointi: työhyvinvointikysely, työhyvinvointitutkimus, työhyvinvointikartoitus
  • Työntekijäkokemus: henkilöstötutkimus, henkilöstökysely, henkilöstökokemusmittaus, ilmapiirimittaus
  • Johtaminen ja esimiestyö, esimiesviestintä ja vuorovaikutus: toimintakulttuurikysely, johtamiskysely, johdon arviointi
  • Hallitustyöskentely: hallitustyön itsearviointi, hallitusarviointi

 

Kehittämisprojektit sisältävät yleensä arviointien lisäksi työpajoja, valmennusta ja koulutusta sekä konsultointia halutun muutoksen aikaansaamiseksi. Näissä arviointeja voidaan tehdä aluksi, projektin kuluessa ja lopuksi. Voit tutustua kehittämisprojekteihin tästä.


Esimerkki kokonaisvaltaisen projektin arvioinneista:

  • Ennen (suunniteltua) projektia tai toimenpidettä: nykytila-analyysi ja välittömät kehittämistarpeet
  • Projektin tai uuden toimenpiteen kuluessa: arviointi toimenpiteiden vaikutuksista; voidaan toistaa
  • Projektin tai toimenpiteen vakiintumisen jälkeen: vaikuttavuusarviointi toiminnan tuloksista ja vaikutuksista 

 

 

Suunnitteletko yksittäistä kyselyä vai olisiko tarvetta
kehittämisprojektille? Laita viestiä, niin mietitään yhdessä.

 

 

Ota yhteyttä