Vaikuttava viestintä | Kuusi näkökulmaa vaikuttavaan viestintään

Viestintä

Kaikki viestintä vaikuttaa - halusimmepa tai emme. On siis perusteltua miettiä, mitä viestimme ja miten vaikutamme.

Viestintä läpäisee kaiken ihmisten välisen kommunikaation ja voi saada joukot hurmaantumaan tai tylsistymään, käärimään hihat tai vetäytymään, puhaltamaan yhteen hiileen tai puurtamaan yksin. Vaikka kaikki ei ole viestinnässä viestijän käsissä, paljon on. Miksipä emme siis olisi viestinnästämme ja viestinnässämme tietoisia ja tietoisesti vaikuttavia?

 

Olitpa johtaja tai alainen, pohtimassa kommunikointia urasi tai yksityiselämäsi kannalta, viestimässä itsellesi tai muille, vaikuttavan viestinnän peruskivien tiedostaminen, pöydälle ottaminen ja omaksuminen voi viedä ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitosi ja vaikuttavuutesi täysin uudelle tasolle.

 

Alla on esitetty kuusi perustavanlaatuista näkökulmaa vaikuttavaan viestintään. Näkökulmat pohjautuvat Suomessa ja ulkomailla käytyihin, johtamista eri näkökulmista sivuaviin valmennuksiin. Viestintä- ja vuorovaikutustaidot nousevat esille myös tulevaisuuden johtamista ja johtajuutta käsittelevässä väitöstutkimuksessani.

 

1. Tiedä, mitä viestit

 

Tiedä, mihin haluat vaikuttaa viestinnälläsi. Viestintä vaikuttaa aina suuntaan tai toiseen, joten käytä tätä muutosvoimaa tiedostetusti ja harkitusti. Mieti viestinnällinen ja vuorovaikutuksellinen päämääräsi. Huomioi, että se voi olla niinkin yksinkertainen kuin kevyt, rentouttava rupattelu kahvitauolla. Mitä tällöin kannattaa viestiä ja mihin tapaan?

 

2. Ajattele, kenelle viestit

 

Vaikuttavassa viestinnässä on hyvä tiedostaa, kenelle viestii ja missä maailmassa kuulija elää. On usein turha viestiä vieraalla kielellä omasta maailmasta käsin, varsinkin jos oma maailma poikkeaa merkittävästi kuulijan maailmasta. Pyri ymmärtämään kuulijaa, astumaan rohkeasti ja nöyrästi hänen maailmaansa ja puhumaan hänelle tutuilla käsitteillä ja hänen lähtökohdista käsin. Näin vastaantulemalla osoitat myös arvostusta kuulijaa kohtaan.

 

3. Kirkasta ydinsanoma

 

Pureskele ja kirkasta ydinviesti ensin itselle. Sen jälkeen se on helpompi viestiä selkeästi, ymmärrettävästi ja vaikuttavasti myös muille. Toisto auttaa kuulijaa hahmottamaan ydinsanoman.

 

4. Vaikutat, vaikka et sanoisi mitään

 

Viestit ympärillesi koko olemuksellasi ja asenteellasi, kehollasi, ilmeilläsi ja eleilläsi. Tiedostatko, mitä tulee huoneeseen, kun sinä astut tilaan? Millaisia ketjureaktioita haluat laittaa ja laitat eteenpäin pelkällä läsnäolollasi? Otathan vastuun myös sanattomasta viestinnästäsi ja sen vaikutuksesta.

 

5. Ole autenttinen oma itsesi

 

Tiedosta ja löydä oma tyylisi viestijänä. Ole oma itsesi ja seiso aidosti olemuksesi ja viestintäsi takana. Ihmiset aistivat ja kehosi kertoo, jos hukkaat viestiessäsi ja viestinnässäsi aitouden.

 

6. Ole herkkä palautteelle

 

Havainnoi, kuuntele ja katsele viestintäsi aikaansaamaa vastetta ja vaikutusta. Mieti jatkuvasti, mikä onnistui ja mitä olisit voinut tehdä paremmin. Parin sekunnin pysähdys ja mielessä tapahtuva reflektointi riittää, mutta vielä parempi, jos päätät alkaa kirjoittaa viestintäpäiväkirjaa. Ole avoin palautteelle - ja pyydä sitä aktiivisesti. Palautteen ja jatkuvan itsereflektion avulla sinulla on suuri todennäköisyys tulla vaikuttavaksi viestijäksi.

 

Lopuksi haastan sinut tarkkailemaan vuorovaikutustilanteissa toimintaasi ja pohtimaan heti tilanteiden jälkeen, miten vaikutit ihmisiin (mitä muutosta vuorovaikutustilanne sai aikaan toisessa osapuolessa ja kenties itsessäsi), mikä meni hyvin ja kuinka olisit voinut toimia tilanteessa paremmin/vaikuttavammin. Listaa mielessäsi tai paperille maksimissaan kaksi asiaa, joihin kiinnität huomiota vuorovaikutustilanteissa esimerkiksi seuraavan viikon ajan. Viikon jälkeen voit arvioida mahdollista vuorovaikutuksessasi ja sen (halutussa) vaikuttavuudessa tapahtunutta muutosta.

 

Asiasanat: vaikuttava viestintä, vaikuttava vuorovaikutus, esimiesviestintä, viestintätaidot, vuorovaikutustaidot, esimiesviestintäkoulutus, esimiesviestintä kouluttaja, esimiesviestintävalmennus, esimiesviestintä valmentaja, työpaja, puhe, puhuja.