Tavoitejohtamismalli OKR | Yksinkertainen on kaunista ja toimivaa

Blogi on julkaistu 15.12.2020 Tuottava ja tuloksellinen työelämä -blogissa.

 

Strategian eläväksi ja todeksi tekeminen ja eläminen, projektien maaliin saattaminen ja menestyksekäs oman elämän johtaminen nojaavat kultaiseen kolminaisuuteen: 

 

1) Tiedät, mihin olet menossa 
2) Mietit askeleet määränpäähäsi ja tarkistat suuntaa jatkuvasti 
3) Pidät huolta, että sinulla on matkalla tarvittavat resurssit 

 

Nämä kolme asiaa ovat niin strategiakoulutusten kuin selfhelp-kirjojen kulmakivinä. Kukin lähestyy tuottavaa ja tuloksellista tekemistä eri näkökulmasta, mutta kyseiset lainalaisuudet ovat ja pysyvät. 

 

Kun menestyksekäs toteuttaminen on paperilla varsin yksinkertaista, miksi vain harvat liiketoimintastrategiat ja elämänmuutokset onnistuvat? 

Syitä on monia – ja usein ne liittyvät siihen, että tekijät ovat ihmisiä. Vaikka työkalut olisivat kuinka huippuunsa viritettyjä, ei se auta, jos ihmiset eivät ole motivoituneita, kyvykkäitä ja sitoutuneita tekemiseen. 

Usein tuloksettomuus johtuu kuitenkin ilmiselvistä puutteista strategian arkeen tuomisen käytännöissä ja prosessissa. Tähän yhtenä ratkaisuna on OKR-malli, Intelin kehittämä ja Googlen kuuluisaksi tekemä tavoitejohtamismalli. OKR on lyhennys sanoista Objectives and Key Results

 

OKR-malli virtaviivaistaa ja tehostaa toimintaa 

 

OKR-malli luo raamit yrityksen toiminnalle. Se auttaa suuntaamaan ja selkeyttämään toimintaa. Se tuo myös kurinalaisuutta ja tilivelvollisuutta tekemiseen. Mallia voi soveltaa halutessaan myös oman elämänsä johtamiseen ja muuhun tavoitteelliseen toimintaan. 

Mitä OKR sitten tarkoittaa käytännössä? 

Se tarkoittaa ensinnäkin tavoitteiden ja avaintulosten määrittelyä. Tavoitteet ovat laadullisia ja tiimitasolla yhdeksi tai useammaksi kvartaaliksi laadittuja tavoitteita, joita voi yhtäaikaa olla vain muutama. Avaintuloksillatavoitteet pilkotaan osiin. Jokaisella tavoitteella on yleensä useampi mitattavissa oleva avaintulos, joiden toteutuminen vie askeleen lähemmäksi tavoitetta. Avaintulokset voidaan jakaa edelleen tehtäviin, joita tekemällä päästään avaintuloksiin. 

 

Miksi ottaisin OKR-mallin käyttöön? 

 

Haluatko tuplata tulokset? Hyvä, jatka lukemista. 

OKR-mallin vahvuus on, että se pysäyttää meidät pohtimaan järjestelmällisesti ja säännöllisesti toiminnalle tärkeitä tavoitteita. Se määrittää suunnan eli tavoitteen, mihin pyritään, askelmerkit tavoitteeseen eli avaintulokset, joiden toteutuminen johtaa tavoitteeseen, sekä tehtävät, jotka auttavat avaintuloksiin pääsemisessä. Kun matkasuunnitelma on tehty näin perusteellisesti, on todennäköisyys polulta harhautumiseen huomattavan pieni. 

OKR-malli nopeuttaa tavoitteisiin pääsyä. Se kannustaa vastuunkantoon ja helpottaa etenemisen seuraamista ja suunnassa pysymistä. Se myös rytmittää suunnittelua ja tekemistä. Malli auttaa lisäksi hahmottamaan resurssitarpeita ja resurssien allokoimista. Se myös sitouttaa tiimejä, kun tiimit ovat itse mukana suunnittelussa ja tekemisessä. Mikäli haluat tietää lisää OKR-mallista, suosittelen tutustumaan juuri ilmestyneeseen Juuso Hämäläisen ja Henri Soran kirjaan ”Strategia arkeen OKR-mallilla”

 

Asiasanat: tuottava ja tuloksellinen työelämä, OKR, OKR-malli, strategia, strateginen johtaminen, tavoitteet, tavoitejohtaminen, tavoitteiden johtaminen, tulosjohtaminen, strategiatyö