Johtaja, onko vuorovaikutuksesi aidosti arvostavaa?

Vuorovaikutus

Löydätkö vaikuttavampaa johtamisen työkalua ja arvostavan ilmapiirin luojaa kuin autenttinen kiitoksella johtaminen?


Arvostava vuorovaikutus tarkoittaa sellaista kasvotusten tai virtuaalisesti tapahtuvaa kommunikaatiota, johon liittyy hyväksyntä sekä arvostuksen ja kiitollisuuden tunne. Toisen sanomisia kuunnellaan ja ne huomioidaan, vaikka itse olisi eri mieltä asioista. Kun osoitat jokapäiväisessä kanssakäymisessäsi arvostusta sekä työpaikalla että kotona, ihmeitä voi tapahtua.


Arvostava vuorovaikutus vaikuttaa positiivisesti niin organisaation ilmapiiriin kuin ihmisten työn jälkeen. Mikäli kiitosta ja kohteliaisuuksia annetaan kuitenkin vain sen takia, että “tutkimusten mukaan kehuja saavat työntekijät ovat tehokkaampia”, työntekijöiden työmotivaatio laskee heidän aistiessa epäaidon vuorovaikutuksen ja piilevän manipuloinnin.
Kun arvostusta jaetaan ilon jakamisen ja kiitollisuuden takia, myönteisen palautteen kauneus ja aito vaikuttavuus säilyvät.

Marshall B. Rosenberg, joka on kehittänyt rakentavan ja myötäelävän (väkivallattoman) vuorovaikutuksen menetelmän (NVC), jäsentää kirjassaan Nonviolent Communication arvostavan vuorovaikutuksen kolmesta eri näkökulmasta: arvostuksen osoittaminen (ja sen vaikeus), arvostuksen vastaanottaminen ja arvostuksen nälkä.

 

1. Arvostuksen osoittaminen

 

Rosenbergin mukaan arvostuksen osoittaminen koostuu kolmesta eri osasta, jotka ovat: 1) teot, jotka ovat myötävaikuttaneet hyvinvointiimme, 2) tarpeemme, jotka ovat tyydyttyneet ja 3) mielihyvän tunteet, jotka tarpeidemme tyydyttyminen sai aikaan.

Yleisluontoiset kohteliaisuudet, kuten “Teit hyvää työtä”, eivät kerro mitään siitä, miten sinä myönteisen palautteen antajana koit teon ja mitä sisälläsi tapahtui. Kun toinen kuulee kiitoksessa kaikki kolme osaa, kiitoksesta tulee vaikuttava ja mieleenpainuva arvostuksen ilmaisu. Esimerkiksi seuraavasti: “Kiitos, kun autoit minua saamaan tämän raportin loppuun aikataulussa. Minulle on tärkeää, että asiakkaan luottamus kykyymme hoitaa projektit sovitusti säilyy. Tuntuu todella helpottavalta ja iso painolasti lähti pois harteiltani, kun saan palauttaa raportin asiakkaalle suunnitellusti.”

 

2. Arvostuksen vastaanottaminen

 

Arvostus olisi hyvä oppia ottamaan vastaan luontevasti tuntematta ylemmyyttä (omahyväisyys) tai kieltämättä arvostuksen merkitystä (valheellinen nöyryys).

 

3. Arvostuksen nälkä

 

Arvostuksen saaminen on meidän ihmisten perustarve. Vaikka monien voi olla hankala ottaa vastaan arvostusta, useimmat meistä kaipaavat aitoa arvostusta ja kunnioitusta - myös työpaikalla.

 

Kun seuraavan kerran kiität esimerkiksi tiimisi jäsentä kasvotusten tai laitat kiitoksen sähköpostitse, pysähdy miettimään, voisitko ilmaista aitoa arvostusta ja kiitosta henkilökohtaisemmin ja mieleenpainuvammin - vaikuttavammin. 

 

Asiasanat: arvostava viestintä, esimiesviestintä, hyvä viestintä, viestinnän johtaminen, vaikuttaminen, vuorovaikutus, viestintäkoulutus, viestintävalmennus, viestintätyöpaja, puhe, esimiesviestinnän kouluttaja, esimiesviestinnän valmentaja.