Itsensä johtaminen & Muutos | Työkaluja fiksuun itsensä johtamiseen

Hellitä ja hengitä

Blogi on julkaistu MiBin blogissa 2.3.2020.

Blogiteksti pohjautuu MiB Helsingin tapahtumaan “Energian-, ajan- ja stressinhallinnan työkalut – Kuinka hengittää vapautuneemmin ja saada aikaan enemmän” 28.2.2020. Tapahtuma täyttyi nopeasti ja pari päivää ennen tilaisuutta 130 henkilöä jonotti valmennukseen, joten valmennuksen antia päädyttiin tiivistämään alla olevaan blogikirjoitukseen.

 

Käytännönläheinen, fiksua itsensä johtamista käsittelevä valmennus koostui viidestä osiosta, jotka olivat:

 

  1. Tiedä, mikä on tärkeää

  2. Sujuvasti suunnitellen, terävästi toimien

  3. Malttia muutokseen

  4. Vaali vireystilaasi, fiilistele flow´ta

  5. Hellitä ja hengitä

     

Osallistujat pääsivät miettimään teemoja oman elämänsä kannalta.

 

Tiedä, mikä on tärkeää

 

Jotta tietäisit, mitkä muutokset elämässäsi ovat tarpeen ja hyväksi, on tiedostettava, mikä sinulle on tärkeää. Ja mikä siinä on sinulle tärkeää.

 

Voit lähteä kartoittamaan tätä kysymällä itseltäsi kysymyksiä ja kirjaamalla vastauksia ylös paperille. Ensimmäinen kysymys on “Mikä sinulle on tärkeää” ja seuraavat kysymykset ovat “Mikä siinä on sinulle tärkeää”. Kun elämäsi rakentuu näiden sinulle tärkeiden asioiden kautta eli elät arvojesi mukaista elämää, todennäköisesti elämäsi maistuu ja tuntuu merkitykselliseltä.

 

Sujuvasti suunnitellen, terävästi toimien

 

Yleensä toiminta on fiksumpaa, kun sitä on suunniteltu ja valmisteltu mahdollisuuksien mukaan etukäteen. Tällöin voidaan todennäköisemmin suunnata energiaa viisaammin ja välttää karikoita.

 

Voit miettiä toimintasi haluttuja tuloksia elämän eri osa-alueiden kautta. Voit kirjata esimerkiksi fyysiseen hyvinvointiin, henkiseen hyvinvointiin, uraan, raha-asioihin ja ihmissuhteisiin liittyviä tavoitteitasi ja miettiä, mikä osa-alue tuntuu erityisen tärkeältä ja kaipaa huomiotasi tässä hetkessä eniten.

 

Tavoitteita “Minä olen” -muotoon puettuna elämän eri osa-alueille voi tulla esimerkiksi kymmenen kappaletta. On sanomattakin selvää, että joka hetki ja kuukausi ei voi keskittyä kaikkiin tavoitteisiin. Voitkin teemoitella kuukausia, viikkoja ja päiviä päättäen, mitä tavoitetta on järkevintä edistää kunakin hetkenä. Täten annat myös itsellesi, potematta huonoa omaatuntoa, armollisesti vapauden olla keskittymättä kaikkiin tärkeisiin tavoitteisiin joka kuukausi.

 

Jos sinulle on tärkeintä “Minä olen joka aamu energinen ja hyvin levännyt”, anna sen myös ohjata päätöksentekoasi. Voit kysyä valintatilanteita kohdatessasi, edistääkö jokin asia tätä sinulle tärkeää tavoitetta vai ei. Kun olet pysähtynyt ja tiedostanut, mikä sinulle on tärkeää tällä hetkellä ja mitä haluat priorisoida, valinnat ja päätöksenteko voivat tuntua tämän jälkeen helpoilta.

 

Kun sinulle on selvillä, mitä haluat (tavoitteet “Minä olen” -muodossa), on aika laatia suunnitelma, miten saavutat tavoitteesi. Palastele askeleet ja muotoile mahdolliset välitavoitteet. Jotta tietäisit, milloin olet saavuttanut tavoitteesi (etenkin, jos se on laadullinen tavoite), mieti itsellesi mahdollisimman yksiselitteiset ja mielellään mitattavissa olevat markkerit, virstanpylväät, joiden avulla tiedät, milloin tavoite on saavutettu.

 

Vireystilan lisäksi terävyyttä toimintaan antavat vahvat syyt saavuttaa tavoite. Mitä maailmaasyleilevämpiä syitä ja perusteluita sille, miksi tavoitteen saavuttaminen on tärkeää, sitä todennäköisemmin päädyt takaisin polulle siltä harhautuessasi ja jaksat kärsivällisesti jatkaa matkaa kohti tavoitettasi.

 

Malttia muutokseen

 

Usein haluamme syödä elefantin yhdellä suupalalla.

 

Unohdamme, että maailman ympärikin kävellään askel kerrallaan. Unohdamme, että voimme jatkaa matkaa vain siitä, missä tällä hetkellä olemme. Unohdamme pienten päivittäisten muutosten voiman, korkoa korolle efektin.

 

Onnistunut, pysyvä muutos vaatii malttia. Ja tilivelvollisuuden. Toivon, että löydät itsellesi kaverin, jonka kanssa voitte olla toisillenne tilivelvollisia. Näin molemmat saavat todennäköisemmin otettua askeleita kohti tavoitteitaan.

 

Kun tavoitteet sisältävät tapojen muutosta yksittäisten tekemisten ja toiminnan sijaan, muistathan ottaa pöydälle vain yhden tapojenmuutosprojektin kerrallaan vähintään kuukaudeksi, niin moninkertaistat onnistumisen todennäköisyyden.

 

Vaali vireystilaasi, fiilistele flow´ta

 

Riittävä, palauttava uni, sopiva, laadukas ravinto sekä mielekäs liikunta antavat sinulle toimintakyvyn, jota tarvitset matkalla kohti tavoitteitasi. Varaa aikaa kalenterista näille vireyttäsi vaaliville peruspilareille.

 

Muistatko, kun olet ollut flow-tilassa, jossa aika on menettänyt merkityksensä ja tekeminen on tempaissut sinut mukaasi? Mitä silloin ajattelit, mitä tunsit, millaista sisäistä puhetta viljelit ja mitä ilmensit kehollasi? Kirjaa nämä asiat ylös ja tässä on sinulle käyttöohje, kun haluat päästä flow-tilaan yhä uudelleen. Tämä on yksi huippujohtajien käyttämä, NLP:stä sovellettu tekniikka, jolla voit hakea tehokkuutta tekemiseen ja flow´ta päivästä toiseen. Harjoitus tekee tässäkin mestarin.

 

Eisenhowerin matriisin mukaisesti voit jaotella tekemisesi kiireellisiin ja ei-kiireellisiin, tärkeisiin ja ei-tärkeisiin. Kun pidät tärkeät asiat ei-kiireellisenä, flow-tilan saavuttaminen on helpompaa. Yleensä tärkeät-kiireelliset asiat aiheuttavat meille stressiä ja ei-tärkeisiin asioihin ei kannattaisi käyttää aikaa.

 

Hellitä ja hengitä - työkaluja fiksuun itsensä johtamiseen

 

Olotilaamme nopeimmin vaikuttava tekijä on hengitys. Kun opettelet käyttämään sitä hyväksesi, tiedät, miten taltuttaa stressiä niin arjessa kuin kriisissä – tai nostaa energiatasojasi.

 

Yksi nopea ja näppärä tapa äkillisessä stressaavassa tilanteessa on tehdä yksi uloshengitys vastuksen (huulten) kautta. Uloshengityksen pidentäminen ja syvä hengitys rauhoittaa, kun pinnallisemmalla, rintakehään suuntautuvalla hengityksellä saat puolestaan aktivoitua vireystilaasi.

 

Kun asiat ovat jäsenneltynä mielessä ja paperilla, ne ovat helpommin hallittavissa. Tällöin epämääräiset möröt eivät pääse enää kummittelemaan, stressaamaan ja viemään energiaasi. Mainio päivittäinen stressinhallinta-apu onkin huolipäiväkirja, johon voit kirjata ylös huolesi ja mahdolliset ratkaisuehdotukset mieltäsi vaivaaviin asioihin. Voit myös kokeilla kiitollisuuspäiväkirjaa apuna alakuloa vastaan. Kokeile – ja laita minulle halutessasi viestiä kokemuksistasi.

 

Opettele olemaan armollisempi itseä kohtaan ja palkitsemaan itseäsi minionnistumisista. Minionnistumisia tapahtuu lukuisia päivittäin, kun vain pysähdyt huomaamaan ne kiireisessä arjessa.

 

Asiasanat: itsensä johtaminen, itsensä johtamisen taidot, arvojohtaminen, muutosjohtaminen, muutos, ajanhallinta, energianhallinta, stressinhallinta, ajanhallinnan työkalut, ajankäytön hallinta, hyvinvointi, työhyvinvointi, hyvinvointi koulutus, älykäs itsensä johtaminen, itsensä johtamisen valmennus, itsensä johtamisen koulutus, itsensä johtamisen puhe, itsensä johtamisen valmentaja,  itsensä johtamisen kouluttaja, keynote-puhuja itsensä johtaminen