Itsensä johtaminen & Itsekritiikki | Kolme keinoa kampittaa itsekritiikki

Harvard Business Review´ssä on julkaistu 31.5.2021 Melody Wildingin artikkeli ”Stop Being so Hard on Yourself” (31.5.2021). Ohessa lyhyesti artikkelin pihvi koostettuna kolmeen keinoon kampittaa itsekritiikki.

 

Yleensä ajattelemme, että olemalla kriittisiä itseämme kohtaan suoriudumme tehtävistämme paremmin. Usein itsekritiikki voi kuitenkin vaikuttaa negatiivisesti niin mielialaan, fokukseen kuin tuottavuuteen. Yksi tapa lähestyä itsekritiikkiä on etäännyttää ja eristää itsensä ja ajatuksensa itsekritiikistä nimeämällä se vaikkapa ”pieneksi hirviöksi”.

 

Itsekritiikin kitkemiseksi voit kokeilla itsesi johtamisessa seuraavia Wildingin esittämiä strategioita:

 

1. Vältä yleistämistä

 

Meillä on niin hyviä kuin huonoja päiviä – ja useimmat päivät ovat keskivertoja. Etenkään huonoista päivistä ei kannata vetää sen kummempia johtopäätöksiä ja keskittyä niihin liikaa. Niitä tulee ja menee ja pääasia on, että keskivertopäivät ovat tarpeeksi hyviä.

 

2. Ajattele, mikä voisi mennä ”oikein”

 

Sen sijaan, että keskittyisit negatiiviseen, pyri ajattelemaan ”mitä jos” -ajatelmat positiivisen kautta. Keskity positiiviseen! Esimerkiksi: Mitä jos tämä esitys uudistaa tapamme työskennellä tiimeissä? Mitä jos tämä idea ei olekaan tyhmä, vaan itse asiassa käännekohta projektin etenemisessä?

 

3. Aseta aika ja tavoite tunteiden käsittelylle

 

Tunne ja prosessoi tunteet, myös negatiiviset. Aseta esimerkiksi 30-50 minuutin aika vaikkapa häpeän käsittelylle (tämä aika yleensä menee negatiivisten tunteiden prosessoimisessa). Anna itsesi täysin kokea ja prosessoida tunteet. Kun aika on mennyt, tee tietoinen päätös jättää tunteet taakse ja jatkaa eteenpäin.

 

Laajentamalla menestymisen määritelmää itsekritiikki hälvenee kuin itsestään. Ei tarvitse laskea standardeja, vaan laajentaa ”voittamisen” näkökulmaa sisältämään esimerkiksi pelkojen voittaminen tai pienen askeleen ottaminen kohti tavoitetta. Ota tavaksi joka työpäivän päätteeksi reflektoida ei pelkästään työssä onnistumisia vaan myös hetkiä, kun olet toiminut arvojesi mukaisesti ja olet ollut itsestäsi ylpeä.

 

 

Asiasanat: itsensä johtaminen, itsekritiikki, suorituskyky, oman toiminnan kehittäminen, strategia, strateginen johtaminen, itsensä johtamisen taidot, itsensä kehittäminen, oman toiminnan johtaminen, palaute, palautteenanto, päätöksenteko, tunteiden johtaminen