Itsensä johtaminen & Ajanhallinta | Johtaja, johda itseäsi ensin

Mitä johtajat ja esihenkilöt aina harmittelevat? – Ajan puutetta: liian vähän aikaa tavoitteiden saavuttamiseksi, liian vähän aikaa johtamiseen, liian vähän aikaa perhe-elämälle tai oman elämän reflektoinnille.

 

Otetaan askel taaksepäin ja katsotaan isompaa kuvaa. Kuinka moni johtaja tai esihenkilö on tehokas? Entäpä onnellinen?

 

Harvard Business Review´n lyhyessä tekstissään ”First, Lead Yourself” Gill Corkindale haastaa meidät katsomaan tarkemmin sairautta nimeltä kiire, jonka oireita ovat esimerkiksi kiintymys kännykkään ja multitaskaaminen. Mihin nämä oireet sittten johtavat? Keskittymiskyvyn puutteeseen, liialliseen yksityiskohtiin keskittymiseen, ihmissuhdeongelmiin, huonoihin viestintä- ja vuorovaikutustaitoihin, levottumuuteen ja stressiin – sekä tehottomuuteen johtajina.

 

Mitä on siis tehtävissä? Paljonkin. Istu alas ja hidasta. Opettele, kuinka johdat itseäsi. Reflektoi ja kehitä itsetuntemusta. Ja vähitellen alat ajatella asioita, joilla on oikeasti merkitystä.

 

Tehtävä- ja tulosorientoituneessa (työ)elämässä puhutaan paljon siitä, mitä johtajien tulisi tehdä ja ajatella ollakseen menestyneitä, mutta hyvin vähän siitä, kuinka heidän tulisi olla. Ollakseen tehokkaita johtajien ja esihenkilöiden tulee ymmärtää itseään.

 

Voidaan todeta, että jokaisen johtajan ja esihenkilön tulisi pystyä johtamaan itseään ja ”osastojaan” (mieli, keho, tunteet) hyvin. Mutta mitä jos tämä ei onnistu – tulisiko heidän tällöin voida johtaa muita?

 

Asiasanat: johda itseäsi, itsensä johtaminen, johtajan itsensä johtaminen, esimiehen itsensä johtaminen, esihenkilön itsensä johtaminen, oman toiminnan johtaminen, ajanhallinta, ajankäytön hallinta, johtajan ajanhallinta, esimiehen ajanhallinta, koulutus, valmennus, puhe, itsensä johtamisen koulutus, itsensä johtamisen valmennus, itsensä johtamisen puhe, itsensä johtamisen kouluttaja, itsensä johtamisen puhuja, itsensä johtamisen valmentaja, ajanhallinnan työkalut, ajanhallinnan koulutus, ajanhallinnan valmennus, ajanhallinnan puhe, itsensä johtamisen taidot, itseohjautuvuus

 

Lähteet: Corkindale, Gill. First, Lead Yourself. Harvard Business Review. May 17, 2007.