Hallitustyö | Uudista hallitustyöskentely – Tärpit hallitustyön kehittämiseen

Hallitustyö

Tämä blogi on julkaistu Naisjuristit-blogissa 28.12.2021.

MPS Executive & Board kutsui Naisjuristit Kasvun Governance -round table -tilaisuuteen, jossa hallitusammattilainen Laura Raitio kertoi uudistuvasta hallitustyöskentelystä. Alla on neljä vinkkiä hallitustyön kehittämiseen Naisjuristien puheenjohtajan, Aino-Mari Kiianmiehen, kokoamana.

 

1. Hallitustyön perustana on luottamus

 

Luottamus on hallitustyön perusta: ilman luottamusta on hyvin vaikea toimia. Luottamus syntyy osaltaan niin hallitusjäsenten sitoutumisen, yhteistyön ja jakamisen kuin struktuurin kautta. Arvostava vuorovaikutus, tiedostetut tehtävät ja roolit, selkeät prosessit ja työtavat sekä hyvä valmistautuminen ruokkivat luottamusta.

 

2. Puheenjohtaja varmistaa, että hallitus tuottaa lisäarvoa

 

Puheenjohtajan keskeisiä kysymyksiä ovat hallitustyön ja työtapojen jatkuva parantaminen. Mihin käytetään aikaa; mitkä asiat ovat agendalla? Tilanneymmärrys on kriittistä – ja se syntyy vain syntyy oikeiden työkalujen ja mittareiden kautta. Puheenjohtaja johtaa hallitusta ja hallituksen strategiatyötä. Strategisissa valinnoissa on tärkeää olla järjestelmällinen ja ketterä.

 

3. Ennakointi on elintärkeää

 

Pandemian myötä ennakointi tuli nopeasti hallituksen ja johdon agendalle. Kuinka luoda siitä osa normaalia toimintaa ja kuinka tukea johtoa ja toimia jatkuvassa epävarmuudessa? Ennakointi auttaa niin ymmärryksen lisäämisessä, riskienhallinnassa kuin strategisten linjausten muodostamisessa. 

 

4. Etäily haastaa hallitustyötä

 

Miten kokouksista saadaan paras irti etänä, hybridinä ja läsnä? Tässä ajassa kokousten suunnittelun merkitys korostuu. On mietittävä, milloin päätetään ja milloin puolestaan laajennetaan ajattelua, milloin sparrataan ja milloin on paikka oppimiselle.

 

Ilman luottamusta on hankala toimia ja tuottaa lisäarvoa, ilman ennakointia ei ole tarvittavaa tilanneymmärrystä ja ilman etäajan erityispiirteiden tiedostamista on mahdoton saada parasta irti hallitustyöstä.

 

Asiasanat: hallitustyöskentely, hallituksen johtaminen, vaikuttava hallitustyö, dynaaminen hallitustyö, uudistaminen, kehittäminen, luottamus ja hallitustyö, ennakointi, skenaariotyöskentely, etäajan hallitustyöskentely, päätöksenteko, hallituksen arviointi, hallitusarvioinnit, hyvä hallitus