Hallitustyö | Rakenna luottamusta hoitamalla tietoturva mallikkaasti

Luottamus tietoturva

Blogi on julkaistu Hallituspartnereiden blogissa 24.11.2021.

Vastuullisesti toimiva hallitus varmistaa, että organisaatio on varautunut kriiseihin ja että riskien toteutuessa johdolla on tarvittavat resurssit, osaaminen ja kyky toimia.

Hallitusjäsenen tulee ymmärtää riskit, jotka vaarantavat liiketoiminnan tavoitteita ja jatkuvuutta. Tiedolla luodaan arvoa – ja siitä on myös vastuu. Tietoturva on riskienhallintaa: varautumista katastrofiin, jota ei toivottavasti koskaan tapahdu. Hyvä tiedon hallinta on erinomainen tapa luoda luottamusta niin asiakkaisiin, omistajiin kuin muihin sidosryhmiin.

 

Hallituksen tehtävänä on varmistaa ja valvoa, että organisaation riskienhallinta on toteutettu asianmukaisesti. Hallituksen on huolehdittava, että tietoturva on huomioitu tarkoituksenmukaisella tavalla organisaation strategiassa ja riskienhallinnassa sekä näihin liittyvässä raportoinnissa ja tarkastustoiminnassa.

 

Alle on listattu kolme tietoturvaan liittyvää kohtaa, jotka jokaisen hallitusjäsenen tulisi tiedostaa:

 

1) Mitä tietoa käsittelemme ja säilytämme

On hyvä hahmottaa, minkä tasoista tietoa organisaatiossa on, julkisesta tiedosta organisaation sisäiseen ja edelleen salattuun tietoon. Mitä tietoturvavaatimuksia tähän tietoon liittyy niin toimialan regulaation kuin asiakkaiden tarpeiden ja odotusten kautta?

 

Lue koko blogi tästä.