Kehittämisprojektit

Hahmota nykytila ja kehittämiskohteet – ja toimi

Kehittämisprojektit auttavat, kun haluat muuttaa jotain osa-aluetta tuloksellisesti. Projekteissa yhdistyvät usein nykytila-analyysi, projektinaikainen arviointi ja loppuarviointi, koulutus ja valmennus sekä konsultatiivinen työ. Yleensä projektien kokonaiskesto on vähintään kaksi-kolme kuukautta, ja ne räätälöidään asiakkaan tarpeet ja resurssit huomioiden.

 

Kehittämisprojektit voivat auttaa, kun on tunnistettu tarve kehittää esimerkiksi seuraavia:

  • Työhyvinvointi
  • Työntekijäkokemus
  • Johtaminen ja esimiestyö
  • Esimiesviestintä ja vuorovaikutus
  • Myynnin tuloksellisuus
  • Hallitustyöskentely

 

Olen vetänyt tutkimusjohtajana laajoja asiakasprojekteja mm. merkittäville julkisyhteisöille ja eri ministeriöille. Laajoihin tai vaativaa tilastollista analyysia vaativiin selvityksiin hyödynnän yhteistyökumppaniverkostoa vastaten itse kuitenkin aina tutkimus-/kehittämisasetelman toimivuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta, projektin etenemisestä, yhteydenpidosta asiakkaaseen sekä tuloksista.

 

Mikäli olet kiinnostunut kehittämisprojektista, tutustu myös palvelukuvauksiin: Kehittämiskumppanuus ja Arvioinnit ja selvitykset

 

Haluatko keskustella lisää kehittämisprojektista? 
Laita viestiä, niin otan yhteyttä.

 

 

Olen kiinnostunut kehittämisprojektista