Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

 

1. Rekisterinpitäjä

ainomari.com, 90100 Oulu

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Aino-Mari Kiianmies

044 700 1414
me[at]ainomari.com

3. Rekisterin nimi

ainomari.com-rekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan suostumus, palvelun käyttäminen tai muu asiallinen yhteys palveluun.

Rekisterinpitäjä kerää ja käsittelee henkilötietoja, jotta se voisi tunnistaa asiakkaan sekä mahdollistaa Palvelun toteuttamisen ja yhteydenpidon rekisterinpitäjän asiakkaisiin.

Rekisterinpitäjä voi käyttää tietoja myös tiedotteiden, tuotetta koskevan markkinoinnin ja uutiskirjeiden lähettämiseen sähköpostitse.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja:

 • Asiakkaan suostumukseen perustuen
 • Asiakassuhteen ylläpitämiseen
 • Palveluiden tarjoamiseen
 • Palveluiden kehittämiseen
 • Markkinointiin ja asiakasviestintään (oikeutettu etu).

Rekisterinpitäjä ei voi tarjota palveluita, mikäli asiakas ei anna tietojaan tai kieltää niiden käsittelyn.

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

 • henkilön nimi
 • henkilön asema, yritys/organisaatio
 • yhteystiedot: puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite
 • www-sivujen osoitteet
 • tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista
 • laskutustiedot
 • muut asiakassuhteisiin ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta:

 • www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä
 • sähköpostitse
 • puhelimitse
 • sosiaalisen median palvelujen kautta
 • sopimuksista
 • asiakastapaamisista
 • muista tilanteista, joissa Asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Evästeet

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä (cookies) ja muita vastaavia seurantatekniikoita. Eväste on tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle.

Evästeet ovat itsemme asettamia tai kolmannen osapuolen eli ulkopuolisten tahojen evästeitä, jotka kuuluvat markkinointi-, analytiikka- tai sosiaalisen median palveluita tarjoaville tahoille. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa verkkosivuilla.

Käytämme evästeitä ja muita vastaava tekniikoita seurataksemme ja analysoidaksemme verkkosivujen käyttöä ja kehittääksemme verkkosivuja. Voimme myös kerätä esimerkiksi tietoa markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko avaaminen johtanut toimenpiteisiin esim. siirtymiseen verkkosivuillemme.

8. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoa säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittistä tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa.

Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa.

12. Muutokset

Ilmoitamme tämän tietosuoja- ja rekisteriselosteen muutoksista tällä sivulla. Saatamme myös korostaa muutoksia palvelussa tai lähettää muutoksista sähköpostia asiakkaille.