Laadi tai päivitä henkilöstöstrategia

Moderni, strateginen HR

Moderni, strateginen HR vaatii modernia henkilöstöstrategiaa

 

Moderni HR näkee henkilöstöhallinnon roolin ihmisten ja organisaation suorituskyvyn ja kasvun edistäjänä. Henkilöstöhallinnon siirtyessä kohti strategista lähestymistapaa – lisäarvon tuottamista sekä työntekijöille että esimiehille – tarvitsee myös henkilöstöhallinnon uudistua. Perinteinen tiedonkeruu ei ole enää henkilöstöhallinnon tehtävä, vaan jatkuva uudistuminen, uudistaminen ja yhteydenpito, uusien työtapojen käyttöönotto ja ihmisten potentiaalin vapauttaminen organisaation käyttöön motivoivilla palkitsemiskäytännöillä, onnistuneella sitouttamisella ja hyvällä työilmapiirillä ja johtamisella. Moderni HR tarjoaa työntekijöille työkaluja ja tukea suoriutua työstään paremmin.

 

Henkilöstöstrategia on kriittinen menestymisen kannalta

 

Henkilöstöstrategia on yksi kriittisimpiä yrityksen menestymisen kannalta, joten se kannattaa sisällyttää liiketoimintastrategiaan. Monesti kasvuyrityksissä ja pk-yrityksissä liiketoimintastrategia on muutoin pureskeltu ja pohdiskeltu, mutta henkilöstöstrategiaa ei ole laadittu.

 

Henkilöstöstrategia toimenpidesuunnitelmineen mahdollistaa toiminnan tehokasta organisointia ja tulevaisuuden uudistumista lyhyen ajan tehokkuuden maksimoinnin sijaan. Tuloksellinen suorituskyky ja hyvä työilmapiiri edistävät liiketoiminnan tavoitteiden saavuttamisen ja vähentävät sairauspoissaoloja, motivaatiopulaa ja vaihtuvuutta.

 

Henkilöstöstrategian oheen voidaan tehdä konkreettinen HR-toimenpidesuunnitelma. Toimenpidesuunnitelmassa priorisoidaan ja aikataulutetaan toimenpidekokonaisuudet sekä palastellaan ne osiin. Kullekin toimenpidekokonaisuudelle määritellään myös vastuuhenkilö.

 

Henkilöstöstrategian osa-alueet

 

Mitä uutta osaamista tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa? Mitä meiltä puuttuu? Teemmekö oikeita asioita? Millainen on meille optimaalinen organisaatiorakenne positioineen ja osaamisineen tässä hetkessä ja tulevaisuudessa – ja millaisin toimenpitein tätä rakennetaan? Henkilöstöstrategiassa vastataan liiketoiminnan tavoitteisiin HR:n näkökulmasta: mitä tulee tapahtua henkilöstöpuolella, että tavoitteet saavutetaan? 

 

Henkilöstöstrategiassa käsitellään yleensä johtamista ja yrityskulttuuria, osaamista ja sen kehittämistä, resursointia, tuloksellisuutta ja suorituskyvyn varmistamista sekä tehokasta henkilöstöprosessien johtamista. Henkilöstöstrategian laajuus ja osa-alueet määritellään sen mukaan, että ne palvelevat parhaiten yritystä ja sen vaihetta. Strategiaan voidaan sisällyttää erilaajuisina esimerkiksi seuraavia teemoja:

 

  •  Tarvittava osaaminen nyt ja tulevaisuudessa: organisaatiorakenne ja rekrytointi
  •  Jatkuvuuden varmistaminen ja seuraajasuunnittelu
  •  Jatkuvan oppimisen ja urakehityksen mahdollistaminen
  •  Ihmisten sitouttaminen ja palkitseminen
  •  Kunkin potentiaalin hyödyntäminen
  •  Työskentelyolosuhteet: etätyötä ja töhyvinvointia tukevat toimintamallit
  •  Hyvän esimiestyön varmistaminen
  •  Tiedon säilyttäminen ja jakaminen
  •  Muutosten johtaminen
  •  Teknologioiden hyödyntäminen: työkalut ja prosessit

 

Asiasanat: moderni HR, HR, henkilöstöjohtaminen, henkilöstöhallinto, henkilöstöstrategia, strateginen henkilöstöjohtaminen, henkilöstöstrategia, HR-strategia, HR-suunnitelma, henkilöstöhallinto, HR-hallinto, strateginen henkilöstöjohtaminen

 

 

Olisiko teillä tarvetta henkilöstöstrategialle tai sen päivittämiselle? Laita viestiä, niin jutellaan lisää. 

 

Olen kiinnostunut henkilöstöstrategiasta